logo

Over ons

Duende Communicatie is een allround communicatiebureau met ervaring bij de overheid en in de culturele sector. Duende is gespecialiseerd in burgerparticipatie in het algemeen en jongerenparticipatie in het bijzonder.

Als communicatieadviseur wil ik respectvol en met een open blik handelen. Ik kijk bij ieder vraagstuk welke doelgroep waarover door wie geïnformeerd moet worden en hoe. Voor mij is een doelgroep een groep mensen. Mensen met gevoelens, eigenaardigheden, met eigen belangen en uitgangspunten. Daarom is het voor mij belangrijk me te verplaatsen in de verschillende doelgroepen. Welke informatie zou ik in hun plaats willen hebben en op welke manier zou ik betrokken willen worden?
 

Duende komt van binnenuit, het is geen manier of handigheidje, maar een innerlijke drijfveer om het beste van jezelf te geven.Vrij naar Féderico García Lorca in La Teoría y el Jeugo del Duende

Waarom Duende?


Duende Communicatie komt (ook) met oplossingen buiten het boekje. Doel van de communicatie staat centraal, niet de vorm.

Voor vervoersbedrijf Arriva voorzag Duende in een training schriftelijke klachtenafhandeling voor oud-chauffeurs. Eén van de deelnemers bleek telefonisch klachten af te handelen en dat tot volle tevredenheid van zijn klanten. Mijn advies? Gewoon blijven bellen, nog persoonlijker ook.

                  

Tekst

Schrijven betekent voor mij puzzelen met taal. Wat is de boodschap van de tekst, wie gaat het lezen en waar of hoe? De boodschap moet helder zijn en doelgroepgericht. Daarbij houd ik rekening met het gebruikte middel. Zo vraagt een website om andere teksten dan een boek.
 

SEO

Jongerenparticipatie

Ik wil jongeren bewust maken van de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving. Met dat doel voor ogen ontwikkel ik in samenwerking met de Stichting ­­Jongeren-Participatie Groningen.nl projecten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het betrekken van jongeren bij de (lokale) politiek of projecten waarbij we jongeren ondersteunen in hun weg naar werk.
                     

 Zie ook http://www.jongeren-participatie.nl

Serious gaming

Duende zet serious gaming principes in om burgers te betrekken bij beleidsvorming en/of ruimtelijke ordenings projecten. De gebruiker kan thuis of elders inloggen om mee te 'praten' en is zo niet afhankelijk van een inloopavond of bijeenkomst.


Opdrachtgevers

Op mijn linkedIn pagina vindt u een compleet overzicht van opdrachtgevers en werkzaamheden.

arrow-down

SEO is de afkorting van search engine optimization. Wanneer u een website heeft, wilt u ook graag dat de site gemakkelijk te vinden is. Toepassen van SEO kan op twee - elkaar aanvullende – manieren, waarbij al bij het bouwen rekening wordt gehouden met vindbaarheid en ook in de tekst.

Een goede SEO-tekst voldoet aan:

  1. Een duidelijk focus-keyword en onderwerp.

  2. De juiste positie van het focus-keyword in opmaak en tekst van een pagina.

  3. Een effectieve tekststructuur.

  4. Keyword density binnen acceptabele grenzen.

  5. Het gebruik van semantiek en synoniemen.